Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lirik sholawat Yaa noorul hilaal Aqbil ta’aal

Lirik sholawat 
Yaa noorul hilaal
Aqbil ta’aal, Fasy-syawquthaal
Wal qalbu samaa, nahwas-samaa, mutarannimaa
Laa laa tanqadhi, antali ruhi dawaa’
Ramadhan…..Ramadhan…..Ramadhanu yaa Habeeb!
Ramadhan…..Ramadhan…..laytaka ndawmaan qareeb!
Feeka alhubbu zaad, ‘amma al’ibaad, yaa khaira zaad!
Ramadhan yaa syahru Alqur-aan fika adzuqu halaata al-imaan
Laa laa tanqadhee, antali ruhi dawaa’
Ramadhan…..Ramadhan…..Ramadhanu yaa Habeeb!
Ramadhan…..Ramadhan…..laytaka dawmaan qareeb!
kam ahwaakiyya syahru rash-shiyaam
anna lan ansaaka fa-anta fi qalbi daa ‘imaan
tamdhi al-ayyaam wad ‘aalli kul ‘aam
rabbi taqabbalnaa, yaa rabbi balighnaa
balighnaa ramadhan…..
Ramadhan…..Ramadhan…..Ramadhanu yaa Habeeb!
Ramadhan…..Ramadhan…..laytaka dawmaan qareeb!
Ramadhan…..Ramadhan…..Ramadhanu yaa Habeeb!
Ramadhan…..Ramadhan…..laytaka dawmaan qareeb!
laytaka dawmaan qareeb!

Post a Comment for "Lirik sholawat Yaa noorul hilaal Aqbil ta’aal"